Datum a čas

Dnes je pondělí, 19. 3. 2018, 4:19:54

Aktuální počasí

Počasí dnes:

19. 3. 2018

obl

Bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle slabé sněžení. Denní teploty -3 až 1°C. Noční teploty -4 až -8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mateřská škola

Mateřská škola Velký Osek

Masarykova základní škola

Masarykova základní škola

Czech POINT

Czech POINT

Mobilní verze

MV

Najdete nás také zde

facebook

Stav Bačovky

zde ke stažení

Srážkoměr byl z důvodu jeho ochrany proti zámrzu na zimní období demontován, na jaře bude znovu instalován.

Navigace

Obsah

O knihovně

 

V roce 2009 tomu je již 90 let, kdy se v kronice Velkého Oseka objevila zmínka o obecní knihovně.Nahlédněme trochu do historie.

 

knihovna  Mladá Československá republika měla při svém vzniku plno starostí. Přesto se však nezapomnělo na kulturu, knihovny jmenovitě.Československo mělo v tomto nač navazovat.Četba i knihovny měly u nás v Čechách tradici. V létě 1919 se Národní shromáždění sešlo a  schválilo zákon č. 430/1919 Sb, o obecních knihovnách, kterým se dostalo společenské i politické podpory státu. Byla stanovena povinnost obcí zřizovat obecní veřejné knihovny dokonce s přihlédnutím k  národnostním menšinám v regionu obce. Knihovny dostávaly finanční podporu na nákup knih, případně i dary. Pokrokovost a demokratičnost patřily k přednostem tohoto zákona. Československo se tak zařadilo k  zemím, kde knihovny měly své místo i ve státní politice. Zvláště významná byla možnost a přístup ke vzdělání na venkově. Doplňování fondů v jednotlivých knihovnách ovlivnilo v pozdějších letech postupné zdražování knih a zhoršování ekonomické situace v souvislosti s  celosvětovou hospodářskou krizí.Přesto přijetí tohoto zákona o veřejných knihovnách obecních před osmdesáti lety znamenalo přínos pro vzdělanost, široký přístup ke knize.

 

 K  tomuto období se vztahují i nejstarší zápisky o knihovně v obecní kronice V. Oseka. Jsou to Stručné záznamy říkající, že v roce 1919 byly v obci tříčlenná knihovní komise a příspěvek na knihovnu v tomto roce byl 200  Kč. V roce 1928 byla taktéž tříčlenná knihovní rada a dar od obce na knihy činil nevídaných 4,388,- Kč! Významným datem byl též den 6,7,1929, kdy byla slavnostně otevřena rozšířená knihovna obce s názvem Husova knihovna. Půjčuje se dvakrát týdně. Pak přicházejí těžká léta hospodářské krize, německé okupace, válka i  osvobození a první poválečná léta. knihovna Další zmínka o knihovně je z r. l948, kdy dostává knihovní rada 5,000,-Kč na knihy a 200,- Kč na odměnu knihovníkovi měsíčně. V roce 1949 se objevují i jména v knihovní komisi: F. Moravec,M. Hlaváčková,F.Výtvar,V.Klíma,J.Javůrek.
  V roce 1960 má knihovna 3.484 svazků a 6.169 výpůjček, registrováno je 319 čtenářů. Knihovníkem je pan Stránský, pomocník pan O.Borecký. V roce 1964 je knihovna přestěhována do jiné místnosti v budově tehdejšího MNV.Předpokládáme, že knihovna byla umístěna v této budově od počátku až do roku 1972. V roce 1966 má knihovna 3.573 sv. a 1.780 výpůjček. Půjčují knihovníci : paní Petránová, Veverková,pan Štoček.Od roku 1968 půjčuje pan Borecký a  uvažuje se o  profesionální knihovně.Ta vzniká roku 1970. jako středisková knihovna s  knihovníky: paní Šmídovou a panem M.Štočkem. Půjčuje se dvakrát týdně v sobotu a  ve středu. Roku 1972 se knihovna stěhuje do budovy bývalé školky. Zde dochází v  roce 1973 k velkým stavebním úpravám. Profesionální knihovnicí je Marie Němcová, krátce Zdena Dyková. V roce 1975 má knihovna 6706 svazků,306 čtenářů a 13.941 výpůjček. Knihovnicí je již paní Jiřina Stránská, krátkou dobu její mateřské dovolené paní Hana Krčilová.V roce 1981 dostává knihovna akumulační kamna a je vymalováno. Stav fondu je /1982/ 8145 sv., 507  čtenářů z toho 203 dětí, 3910  návštěvníků za rok. Odebíráno bylo 46  titulů novin a časopisů. Knihy i časopisy byly hrazeny státem. knihovna

 

Situace se poněkud mění v roce 1990, kdy po tzv." sametové revoluci" dochází všude k velkým změnám a to i v knihovnách. Dlouho očekávané politické uvolnění, svoboda tisku a projevu přináší velký nápor na čtenáře množstvím nových tiskovin, novin a časopisů a i knih. Některé tituly a  autoři se u nás nesměli dříve vydávat, byly staženy z  knihoven apod. Nyní se opět vracejí, vydávají znovu, vychází i překlady, encyklopedie atd. Knihovny však místo očekávaného vzestupu musí bojovat s  dalšími novými problémy a těmi jsou hlavně finance, neboť současná společnost je hlavně tržní. Veřejné knihovny začínají přecházet pod nové zřizovatele a těmi jsou města či obce. Do kni hoven se dostává nová technika a to hlavně Internet. V roce /říjen/ l996 odchází dlouholetá knihovnice paní J. Stránská a po ní nastupuje Po mateřské dovolené paní Jaroslava Dohnalová, která dříve pracovala v  Městské knihovně v Poděbradech. V  roce 1999 probíhá rozsáhlejší rekonstrukce knihovny/podlahy, dveře, el. Vytápění/. V roce 2000 dostává knihovna grantem ministerstav kultury počítač , který je pro veřejnost zpřístupněn počátkem r. 2001 . Čtenáři a zájemci mohou využít služby internetu a čtenář. katalog.