Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Rekonstrukce ulic 2015

Srpen 2015 - V obci Velký Osek byla zahájena realizace projektu „Zvýšení kvality místních komunikací v lokalitě Sluneční ve Velkém Oseku“

Logo Regionálního operačního programu Střední Čechy
Komunikace v lokalitě Sluneční budou zkvalitněny

Obec Velký Osek získala finanční prostředky z EU na výstavbu místních komunikací. Dotačním titulem je Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a poskytovatelem dotace Regionální operační program (ROP) NUTS II Střední Čechy. Projekt nese název „Zvýšení kvality místních komunikací v lokalitě Sluneční“ ve Velkém Oseku a registrační číslo CZ.1.15/1.1.00/5a.02038.

Komunikace v lokalitě Sluneční, které jsou předmětem projektu, jsou v nevyhovujícím technickém stavu z hlediska bezpečnosti, schůdnosti i sjízdnosti. V rámci projektu dojde k výstavbě komunikace v ulici Měsíční a její propojení na ulici Sluneční a krajskou silnici Revoluční. Dále budou upraveny křižovatky v ulici Sluneční. Z důvodu bezpečnosti provozu budou realizovány zvýšené přejezdové prahy a křižovatky, které zpomalí rychlost projíždějících aut. Současný stav předmětných komunikací je neutěšený. Jedná se o nezpevněný povrch s velkými nerovnostmi a vysokou prašností. Celkově dojde ke zkvalitnění více než 500 metrů komunikací. Cílem projektu je řešit kvalitu místních komunikací, zlepšit bezpečnost provozu v této lokalitě, celkově tak zkvalitnit dopravní situaci a zlepšit dopravní obslužnost. Cíle bude dosaženo výstavbou asfaltových komunikací a jejich napojení na stávající komunikace. Celkově projekt přinese zlepšení dopravy v této lokalitě a zlepšení přístupu k objektům hospodářského rozvoje a podnikatelských služeb.

Staveniště bylo předáno dne 26. 8. 2015 a následně byly zahájeny stavební práce. Dokončení projektu se předpokládá do poloviny října. Stavební práce byly vysoutěženy za cenu 4 829 029 Kč (včetně DPH). Evropský podíl financování celého projektu bude do výše 85 % všech uznatelných nákladů.

Tisková zpráva

Zvýšení kvality v lokalitě Sluneční (zejm. ulice Měsíční) 

Únor 2015 - V obci Velký Osek byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“

Logo Regionálního operačního programu Střední Čechy

Obec Velký Osek, která je investorem projektu „Rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku“, oznamuje, že dne 2. 3. 2015 bylo předáno staveniště zhotoviteli – firmě STRABAG a.s. a byly zahájeny práce na tomto projektu

Projekt je finančně podpořen v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy ve  výši 85 % uznatelných nákladů, tj. maximální výše dotace je 11,624 mil. Kč. Dokončení stavebních prací se předpokládá do konce května 2015.

Komunikace v ulici Dukelských hrdinů ve Velkém Oseku, která je dlouhodobě ve zcela nevyhovujícím stavu z hlediska bezpečnosti, schůdnosti a sjízdnosti, odvodnění dešťových vod, se tak konečně dočká rekonstrukce. Tato komunikace dlouhá přes 500 m je jednou z klíčových místních komunikací, jelikož prochází středem obce a propojuje dvě krajské silnice č. 125 (druhá třída) a č. 3287 (třetí třída). Na sjízdnosti a průchodnosti ulice Dukelských hrdinů je ve Velkém Oseku závislých mnoho obyvatel a návštěvníků obce, uživatelů podnikatelských i veřejných služeb, např. zdravotnického střediska, obchodu s potravinami apod.

Cílem projektu je řešit kvalitu místní komunikace, zlepšit bezpečnost provozu na této komunikaci a celkově tak zkvalitnit dopravní situaci a zlepšit dopravní obslužnost. Cíle bude dosaženo provedením rekonstrukce stávajícího povrchu vozovky a položením nové dešťové kanalizace. V rámci projektu budou postaveny i nové chodníky, které hradí obec z vlastních zdrojů. V souběhu s dotovaným projektem bude rovněž na náklady obce Velký Osek vybudováno nové veřejné osvětlení a rozhlas. Pro parkování budou zřízena na komunikaci podélná parkovací stání. Celkově projekt přinese zlepšení dopravy v této lokalitě a zlepšení přístupu k objektům hospodářského rozvoje a podnikatelským službám. Realizací projektu budou vytvořeny podstatně příznivější podmínky pro život a rozvoj všech obyvatel nejen z této ulice, ale i z obce a jejího okolí.

Dukelský hrdinů 1

Dukelských hrdinů 2

Dukelských hrdinů 3

Tisková zpráva

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Navýšení kapacity MŠ

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring