Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Kanalizace

Provoz

Aktuální informace

Pro rok 2024 bylo zastupitelstvem obce stanoveno stočné ve výši 79,16 Kč/m3 bez DPH, pro spotřebitele s 12% DPH je stočné ve výši 88,66 Kč/m3 .

Pro rok 2023 bylo zastupitelstvem obce stanoveno stočné ve výši 73,98 Kč/m3 bez DPH.

Pro rok 2022 bylo zastupitelstvem obce stanoveno stočné ve výši 61,42 Kč/m3 bez DPH.

Pro rok 2021 bylo zastupitelstvem obce stanoveno stočné ve výši 59,92 Kč/m3 bez DPH.

Pro rok 2020 bylo zastupitelstvem obce stanoveno stočné ve výši 56,16 Kč/m3 bez DPH.

Pro rok 2019 bylo zastupitelstvem obce stanoveno stočné ve výši 52,90Kč/m3 bez DPH.

Pro rok 2018 bylo zastupitelstvem obce stanoveno stočné ve výši 44,90Kč/m3 bez DPH. 

Pro rok 2017 bylo zastupitelstvem obce stanoveno stočné ve výši 40,87Kč/m3 bez DPH, z toho 2 Kč/m3 budou odvedeny do Fondu obnovy a rekonstrukce vodohospodářského majetku obce.

Obec Velký Osek se od 1. 9. 2016 stala provozovatelem kanalizace v obci Velký Osek. V případě poruchy na kanalizaci volejte na tel. č. 720 968 114 nebo 720 968 115, popř. kontaktujte místostarostu obce pana Jana Fagoše, mail: mistostarosta@velky-osek.cz, tel. č. 608 646 428.

Všechny domácnosti obdrží do konce měsíce září 2016 podrobné informace, jak bude vypadat provoz kanalizace a jak hradit stočné, které do konce roku 2016 zůstává jako doposud ve výši 38,88 Kč/m3 bez DPH.

 

Jak a kdy se napojit na kanalizaci

Napojení na šachtu umístěnou před domem, popř. na zahradě si provádí každý majitel nemovitosti sám na své náklady, a to položením plastové gravitační přípojky do výkopu od vývodu domovní kanalizace k tzv. napojovacímu bodu vedoucího ze šachty.

Při pokládání gravitační přípojky je třeba dodržet spád alespoň 2 % od vývodu splaškových vod z domu do napojovacího bodu (tj. vývod z kanalizační šachty), který mu byl sdělen (označen) zhotovitelem. Je potřebné, aby funkčnost napojení odkontrolovala odborně způsobilá osoba, která se zabývá kanalizací. Kopání výkopu pro položení trubky gravitační přípojky si může člověk provést ručně sám, s pomocí najatých osob nebo s pomocí malého rypadla. Pro srovnání cen materiálu a práce jsou níže uvedeny cenové hladiny:

  1. ruční kopání:

  • písky, lehká zemina za 150 – 250 Kč za běžný metr (bm);

  • černozem za 200 – 320 Kč/bm;

  • jílovitá zem za 300 – 500 Kč/bm;

 

  1. potrubí na kanalizaci (dostupné v místních stavebninách)

  • 1 metr trubky KG JS 150 za 230 Kč;

  • 1 metr trubky KG JS 125 za 185 Kč

  • čím je trubka delší, tím je její cena na 1 m levnější;

  • trubky jsou vyráběny v délkách 2 m, 3 m a 5 m.

Před započetím prací je však třeba kontaktovat zástupce Obce Velký Osek v pracovních dnech od 7:00 hod. do 16:00 hod. na tel. č.: 720 968 114, 720 968 115 a v ostatní době  na tel. č.: 608 646 428  a nahlásit mu provádění prací. Důležité je na této přípojce si provést odvětrání vnitřní domovní kanalizace, aby nebyl ventilem v šachtě odsáván vzduch ze sifónů, záchodů apod. Dále musí být přípojka naprosto těsná, jinak by mohlo docházet k úniku splaškových vod do země a ke znečištění podzemních vod, popř. by se mohla gravitační přípojka ucpat a splašky by neodtékaly do kanalizace, ale vracely by se zpět do rozvodů domovní kanalizace. Je vhodné k realizaci využít pomoci odborníků z oblasti kanalizací. Po dokončení prací je opět nutné kontaktovat zástupce Obce Velký Osek v pracovních dnech od 7:00 hod. do 16:00 hod. na tel. č.: 720 968 114, 720 968 115 a v ostatní době  na tel. č.: 608 646 428 a poté bezodkladně podepsat smlouvu o odvádění splaškových vod s Obcí Velký Osek. Pokud by někdo využíval kanalizace bez smlouvy, jde o tzv. černého odběratele, kterému může být kanalizace uzavřena a vyměřena mu pokuta za neoprávněné používání kanalizace.

Všechny nemovitosti mají být na kanalizaci napojeny do 30. 6. 2016, následně bude probíhat kontrola jejího využívání a kontrola těch domácností, které na kanalizaci nebudou napojeny, jak se zbavují svých splaškových vod. Za nesprávné nakládání s odpadními vodami hrozí pokuty v řádech desetitisíců korun. Do března 2016 má být vysoutěžen i nový provozovatel celé kanalizace v tzv. koncesním řízení, což je jedna z podmínek udržení (nevracení) poskytnuté dotace cca 50 mil. Kč od SFŽP.

V případě jakýchkoliv pochybností o fungování kanalizace se neváhejte obrátit na tel. č.: 720 968 114, 720 968 115, v ostatní době  na tel. č.: 608 646 428 . 

 

Podmínky pro připojení na kanalizaci a vypouštění odpadních vod

Kanalizační řád podtlakové kanalizace Velký Osek

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2
1
3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Navýšení kapacity MŠ

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring