Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Školství

Zaměstnanci

 

Organizační zabezpečení školního roku 2010/2011:


 1. Charakteristika školy:
  1. Žáci:
   1. Počet žáků : 253
   2. Počet tříd 1. st.: 7
   3. Počet tříd 2. st.: 6
   4. Počet oddělení ŠD: 3
   5. Průměr žáků na třídu: 19,5

  2. Zaměstnanci školy:
   1. Pedagogičtí pracovníci: 22
   2. Provozní zaměstnanci: 6
   3. Školní kuchyně: 4

 2. Funkce na škole:
  • ředitel školy: Václav Kobera
  • zástupce ředitele školy: Pavel Šašma
  • výchovný poradce: Marie Vyhňáková
  • metodik prevence negat. jevů: Alena Jílková
  • metodik ICT: Romana Hartmanová
  • metodické sdružení 1.st.: Helena Babáková
  • předmět. komise 2. st.: Zuzana Strejčková
  • bezpečnostní technik : Pavel Šašma
  • předmět. komise těl. výchovy: Marcela Muniová
  • preventista PO: Pavel Šašma
  • zdravotník: Romana Hartmanová

 3. Třídnictví:
  1. Pedagogičtí pracovníci:
   1. Třídnictví 1. stupeň:
    • 1.A Helena Babáková
    • 1.B Zuzana Pellerová
    • 2.A Ivana Kampeová
    • 2.B Alena Šátková
    • 3.A Luďka Stará
    • 4.A Naděžda Skalická
    • 5.A Edita Burešová

   2. Třídnictví 2. stupeň:
    • 6.A Marie Vyhňáková
    • 6.B Romana Hartmanová
    • 7.A Libuše Plášilová
    • 8.A Alena Šašková
    • 9.A Marcela Muniová
    • 9.B Alena Jílková

   3. Vychovatelky ŠD:
    • 1. oddělení: Marie Belzová
    • 2. oddělení: Jana Formánková
    • 3. oddělení: Kateřina Piálková

   4. Vyučující bez třídnictví:
    • Jana Lorencová
    • Zuzana Strejčková
    • Renata Petráková
    • Pavel Žižka

  2. Nepedagogičtí pracovníci:
   • administrativa: Eva Kolouchová
   • vedoucí ŠJ: Zuzana Bílková
   • zaměstnanci ŠJ: Zdena Nováková, Marie Chvalovská, Růžena Punarová
   • školník: Libor Pacák
   • uklízečky: Blanka Balabánová, Jolana Henyková, Růžena Punarová, Olga Koudelová

 4. Mimotřídní práce:
  • distribuce školních potřeb: Edita Burešová
  • distribuce učebnic 1. st.: Ivana Kampeová
  • distribuce učebnic 2.st.: Marie Belzová
  • kabinet 1.st.: Alena Šátková
  • kabinet Čj: Libuše Plášilová
  • kabinet ciz.j.: Zuzana Strejčková
  • kabinet D: Alena Šašková
  • kabinet Z: Jaroslava Šormová
  • kabinet Př: Václav Kobera
  • kabinet M.: Jaroslava Šormová
  • kabinet F: Pavel Šašma
  • kabinet Tv: Marcela Muniová
  • kabinet Vv: Marie Vyhňáková
  • kabinet Hv: Renata Petráková
  • kabinet dílen: Pavel Šašma
  • kabinet chemie: Romana Hartmanová
  • kabinet pozemků: Alena Jílková
  • kabinet rodinné výchovy: Alena Jílková
  • správce žákovské knihovny: Ivana Kampeová
  • správce učitelské knihovny: Libuše Plášilová
  • odběr odborných časopisů: Eva Kolouchová
  • kronika a fotokronika školy:
  • www stránky školy: Alena Jílková

 5. Odpovědnost za prostory:
  • třídy: třídní učitelé
  • kabinety: správci kabinetů
  • ŠD: vychovatelky družin
  • dílny: učitelé praktických činností
  • jídelna: vedoucí školní jídelny
  • kuchyně: vedoucí školní jídelny
  • pozemky: Alena Jílková
  • cvičná kuchyňka: Libuše Plášilová
  • jazyková učebna 1: Zuzana Strejčková
  • jazyková učebna 2: Jana Lorencová
  • počítačová učebna 1 a 2: Romana Hartmanová
  • učebna hudební výchovy: Renata Petráková
  • gymnastický sál, tělocvična, hřiště: Marcela Muniová
  • keramická dílna: Marie Vyhňáková
  • dětské hřiště: Alena Jílková

 6. Olympiády a soutěže:
  • český jazyk: Alena Šašková, Libuše Plášilová
  • anglický jazyk: Zuzana Strejčková
  • fyzika: Pavel Šašma
  • přírodopis: Alena Jílková, Václav Kobera
  • výtvarné soutěže: Marie Vyhňáková, Libuše Plášilová, učitelé 1. stupně
  • matematika: Jaroslava Šormová, učitelé matematiky
  • dějepis: Alena Šašková
  • pěstitelství: Alena Jílková
  • sportovní soutěže: Marcela Muniová, Pavel Žižka, učitelé 1. stupně
  • recitační soutěže: Helena Babáková, učitelé 1. a 2. stupně
  • zeměpis: Zuzana Strejčková
  • Mladý zahrádkář: Alena Jílková
  • Mladý zdravotník: Jana Formánková

 7. Pověření učitelů dalšími úkoly:
  • škola v přírodě: třídní učitelé
  • exkurze: učitelé předmětu
  • KMD: Marie Belzová
  • sběrové soutěže: vedení školy
  • LVVZ: Romana Hartmanová
  • výzdoba školy: Alena Šátková, Libuše Plášilová, Marie Vyhňáková, vychovatelky ŠD, učitelé dle rozpisu
  • údržba okolí školy: Alena Jílková, učitelé 1.stupně
  • videotéka školy: Zuzana Strejčková
  • školní vývěska: Libuše Plášilová

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring