Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Školství

Roční plán

 

Roční plán školy - školní rok 2010/2011:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP ZV „Škola pro život“ zpracovaný dle RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve  znění pozdějších úprav registrovaný pod č.j. 235/07 - 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. ročník

 

VP „Základní škola“ č.j. 16 847/96-2 ve znění pozdějších úprav - 5. ročník

 

 

 

 

A: VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBLAST

 

 

 

 • vyhodnocování a korekce školního vzdělávacího programu: celoročně
 • příprava a aktualizace tématických.plánů: říjen
 • plán osobního rozvoje a DVPP: vedení školy, učitelé
 • Spolupráce škol
  • spřátelené školy (4. a 6. ZŠ Kolín, ZŠ Plaňany, ZŠ Týnec nad Labem, 2. ZŠ Český Brod)
  • ZŠ speciální Poděbrady - projekt Setkání
  • Diakonie Čáslav - společné akce
 • Projekty celoškolní
  • Den země – ekologie a práce v obci – ve spolupráci se starostou, besedy úklid atd. - 2. stupeň ZŠ
  • Zátopkova štafeta
  • Školní soutěž ve sprintu
  • Mikulášská (gymnastika)
  • Mikulášská nadílka ve třídách pro 1,2,3, připravuje 5. třída
  • Den dětí - Výletní den (9. ročník pro 1. stupeň ZŠ)
  • Recyklohraní, hospodaření s obpady, recyklace
  • Beseda o internetové bezpečnosti (projekt e-bezpečí.cz)
  • Škola otevřená seniorům
  • Rozloučení 9. ročníků
  • Kurz sportovní, turistický a sociální
 • Ostatní akce
  • seznamovací výlet žáků 1. třídy - TU 1. tříd
  • kurz osobnostní a sociální výchovy - 6. třída
  • Kinderiáda
  • sběrové akce - žákovská rada
  • nabídka zájmových útvarů, nepovinných a volitelných předmětů - vedení školy - vedení školy
  • prevence negativních jevů - metodik prevence
  • testování znalostí žáků (SCIO, Kalibro,...) - vedení školy
  • školy v přírodě, exkurze, školní výlety - učitelé
  • návštěvy kulturních akcí (divadlo, kino, atd.) - učitelé
  • slavnost čítanek - TU 1. třídy, jaro
  • zápis do 1. tříd - metodické sdružení
  • ochrana člověka za mimořádných situací - vedení školy, učitelé
  • plavecký výcvik 2. - 3. třídy - listopad - únor
  • turnaj ve florbalu - učitelé Tv
  • cvičení v přírodě - učitelé 1. stupně
  • Vánoční besídky - učitelé 1. stupně
  • Vánoční setkání 1. stupně - hudební pořad - učitelé 1. stupně
  • vánoční trh, vánoční zpívání - družina, 1. stupeň ZŠ, učitelé Pč a Vv
  • Mikulášská - gymnastický kroužek
  • dopravní výchova - beseda s policií - 4., 5. třída
  • dopravní výchova - dopravní hřiště - 3., 4., 5. třída
  • exkurze TPCA - 4., 5. třída
  • recitační soutěž - škola
  • Klokánek a Klokan - učitelé matematiky
  • přestupky a trestné činy, besedy s policií - škola
  • Čarodějnice - 1. stupeň ZŠ
  • Den matek - vystoupení pro seniory - 1. stupeň ZŠ
  • Evropský den jazyků - žáci anglického jazyka
  • návštěva divadelního nebo filmového představení v Aj - žáci anglického jazyka

 

 

B: PERSONÁLNÍ

 

 

 • zvyšování odbornosti DVPP, plán osobního rozvoje - vedení školy, pracovníci
 • zajistit vedoucí zájmových kroužků - ZŘŠ září
 • získávání učitelů potřebných aprobací - ŘŠ do června
 • LVVZ - 7. ročník - Hartmanová, únor
 • nabídka jazykového vzdělávání - ped. pracovníci
 • počítač v práci učitele - průběžně

 

 

C: MATERIÁLNĚ - TECHNICKÁ

 

 

 • oprava ploché střechy, oprava stropů tříd - obec, školník
 • malování částí školy, školní nábytek - školník prázdniny
 • úprava společných prostor školy - vedení školy, pracovníci
 • rekonstrukce školní kuchyně - obec, léto
 • zateplení a oprava fasády školy - obec, léto
 • odtok dešťové vody - obec - léto
 • oprava fasády - obec - léto

 

 

Předběžné rozdělení akcí do jednotlivých měsíců

 

 

 • září:
  • kontrola rozdělení žáků do volitelných předmětů - TU 7. - 9.
  • nabídka + zahájení činnosti kroužků - ZŘŠ
  • kontrola dokumentace žáků - ZŘŠ
  • zahájení jazykového vzdělávání - přihl. učitelé
  • Zátopkova štafeta - Muniová
  • Evropský den jazyků - Strejčková a uč. Aj

 • říjen:
  • třídní schůzky - učitelé
  • podzimní exkurze
  • kontrola ŽK, deníčků - vedení školy
  • sběr papíru - žákovská rada

 • listopad:
  • pedagogická rada
  • pomoc při volbě povolání (zástupci SŠ do tříd)
  • návštěva IPC při ÚP - VP
  • příprava provozního rozpočtu r. 2010 - ved. školy

 • prosinec:
  • informace o prospěchu a chování - učitelé
  • školní kola předmětových olympiád - pověř. učitelé
  • Vánoční trhy spojené s vánočním zpíváním - družina, 1. a 2. stupeň školy
  • Mikulášská - gymnastika
  • Mikuláš ve třídách - učitelé 1. stupně
  • předvánoční vystoupení, třídní besídky - ZUŠ, TU
  • fyzická inventura majetku - invent. komise
  • příprava zápisu do 1. tříd - metod. sdružení
  • testování znalostí žáků 9. ročníků - vedení školy
  • příprava rozpočtu - státní prostředky - vedení školy

 • leden:
  • pedagogická rada za 1. pololetí
  • mzdová inventura - ZŘŠ
  • zápis do 1. tříd (návštěva dětí MŠ) - metod. sdruž.
  • školní a okresní kola předmět. olympiád - pověření učitelé
  • kontrola dokumentace - ZŘŠ
  • zhodnocení výuky VP, NP a zájmových útvarů - ředitel školy

 • únor:
  • odevzdání formulářů pro přihlášky ke studiu na SŠ - VP, ŘŠ
  • školní a okresní kola předmět. olympiád
  • přípravy škol v přírodě - termínově - TU
  • ředitelské prověrky, znalostní testy
  • LVVZ 7. ročník - Hartmanová

 • březen:
  • příprava a potvrzení přihlášek ke studiu na SŠ - ŘŠ
  • úklid okolí školy, příprava ploch pro pěstitelství - uč. PČ
  • okresní kola předmětových olympiád
  • 18. ročník Osecké laťky - uč. TV
  • Klokánek a Klokan - učitelé matematiky

 • duben:
  • dopravní výchova - beseda, dopravní hřiště - uč. 1.st.
  • pedagogická rada
  • jarní exkurze
  • soutěž ve sběru papíru - ŽR
  • "Den Země" - učitelé, starosta
  • organizace okresního finále minikopané kat. IV. - Šašma
  • třídní schůzky
  • Čarodějnice

 • květen:
  • ochrana člověka za mimořádných okolností - TU
  • Den matek - vystoupení pro seniory - učitelé
  • Slavnost Slabikáře - 1. třídy
  • školy v přírodě - TU 1. st.
  • okresní kola předmět. olympiád a sportovních soutěží
  • organizace okresního kola MC Donald's Cupu - Šašma
  • požadavky na zajištění učebnic a učebních pomůcek pro příští školní rok - ZŘŠ

 • červen:
  • školní oslava Dne dětí - 9. ročník pro 1. stupeň
  • školní oslava Dne dětí - výletní den pro 2. stupeň
  • školy v přírodě - TU 1. st.
  • okresní kola sport. soutěží - uč. TV
  • třídní schůzky rodičů budoucích 1. tříd
  • závěrečná pedagogická rada
  • školní výlety, exkurze
  • vyhodnocení plánu osobního rozvoje - vedení školy
  • ukončení a zhodnocení DVPP za školní rok
  • slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s vycházejícími žáky - TU 9. tříd
  • prověrka bezpečnosti - Šašma


 •  

Plán je dále rozpracován v jednotlivých měsících, kde se objevují sportovní, kulturní akce, jednotlivé akce DVPP.

 

 

 

září 2010 Václav Kobera
  ředitel MZŠ Velký Osek

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29
1
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
1
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
1
25 26 27 28 29 30 31

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring