Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Školství

Roční plán

 

Roční plán školy - školní rok 2010/2011:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP ZV „Škola pro život“ zpracovaný dle RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve  znění pozdějších úprav registrovaný pod č.j. 235/07 - 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. ročník

 

VP „Základní škola“ č.j. 16 847/96-2 ve znění pozdějších úprav - 5. ročník

 

 

 

 

A: VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBLAST

 

 

 

 • vyhodnocování a korekce školního vzdělávacího programu: celoročně
 • příprava a aktualizace tématických.plánů: říjen
 • plán osobního rozvoje a DVPP: vedení školy, učitelé
 • Spolupráce škol
  • spřátelené školy (4. a 6. ZŠ Kolín, ZŠ Plaňany, ZŠ Týnec nad Labem, 2. ZŠ Český Brod)
  • ZŠ speciální Poděbrady - projekt Setkání
  • Diakonie Čáslav - společné akce
 • Projekty celoškolní
  • Den země – ekologie a práce v obci – ve spolupráci se starostou, besedy úklid atd. - 2. stupeň ZŠ
  • Zátopkova štafeta
  • Školní soutěž ve sprintu
  • Mikulášská (gymnastika)
  • Mikulášská nadílka ve třídách pro 1,2,3, připravuje 5. třída
  • Den dětí - Výletní den (9. ročník pro 1. stupeň ZŠ)
  • Recyklohraní, hospodaření s obpady, recyklace
  • Beseda o internetové bezpečnosti (projekt e-bezpečí.cz)
  • Škola otevřená seniorům
  • Rozloučení 9. ročníků
  • Kurz sportovní, turistický a sociální
 • Ostatní akce
  • seznamovací výlet žáků 1. třídy - TU 1. tříd
  • kurz osobnostní a sociální výchovy - 6. třída
  • Kinderiáda
  • sběrové akce - žákovská rada
  • nabídka zájmových útvarů, nepovinných a volitelných předmětů - vedení školy - vedení školy
  • prevence negativních jevů - metodik prevence
  • testování znalostí žáků (SCIO, Kalibro,...) - vedení školy
  • školy v přírodě, exkurze, školní výlety - učitelé
  • návštěvy kulturních akcí (divadlo, kino, atd.) - učitelé
  • slavnost čítanek - TU 1. třídy, jaro
  • zápis do 1. tříd - metodické sdružení
  • ochrana člověka za mimořádných situací - vedení školy, učitelé
  • plavecký výcvik 2. - 3. třídy - listopad - únor
  • turnaj ve florbalu - učitelé Tv
  • cvičení v přírodě - učitelé 1. stupně
  • Vánoční besídky - učitelé 1. stupně
  • Vánoční setkání 1. stupně - hudební pořad - učitelé 1. stupně
  • vánoční trh, vánoční zpívání - družina, 1. stupeň ZŠ, učitelé Pč a Vv
  • Mikulášská - gymnastický kroužek
  • dopravní výchova - beseda s policií - 4., 5. třída
  • dopravní výchova - dopravní hřiště - 3., 4., 5. třída
  • exkurze TPCA - 4., 5. třída
  • recitační soutěž - škola
  • Klokánek a Klokan - učitelé matematiky
  • přestupky a trestné činy, besedy s policií - škola
  • Čarodějnice - 1. stupeň ZŠ
  • Den matek - vystoupení pro seniory - 1. stupeň ZŠ
  • Evropský den jazyků - žáci anglického jazyka
  • návštěva divadelního nebo filmového představení v Aj - žáci anglického jazyka

 

 

B: PERSONÁLNÍ

 

 

 • zvyšování odbornosti DVPP, plán osobního rozvoje - vedení školy, pracovníci
 • zajistit vedoucí zájmových kroužků - ZŘŠ září
 • získávání učitelů potřebných aprobací - ŘŠ do června
 • LVVZ - 7. ročník - Hartmanová, únor
 • nabídka jazykového vzdělávání - ped. pracovníci
 • počítač v práci učitele - průběžně

 

 

C: MATERIÁLNĚ - TECHNICKÁ

 

 

 • oprava ploché střechy, oprava stropů tříd - obec, školník
 • malování částí školy, školní nábytek - školník prázdniny
 • úprava společných prostor školy - vedení školy, pracovníci
 • rekonstrukce školní kuchyně - obec, léto
 • zateplení a oprava fasády školy - obec, léto
 • odtok dešťové vody - obec - léto
 • oprava fasády - obec - léto

 

 

Předběžné rozdělení akcí do jednotlivých měsíců

 

 

 • září:
  • kontrola rozdělení žáků do volitelných předmětů - TU 7. - 9.
  • nabídka + zahájení činnosti kroužků - ZŘŠ
  • kontrola dokumentace žáků - ZŘŠ
  • zahájení jazykového vzdělávání - přihl. učitelé
  • Zátopkova štafeta - Muniová
  • Evropský den jazyků - Strejčková a uč. Aj

 • říjen:
  • třídní schůzky - učitelé
  • podzimní exkurze
  • kontrola ŽK, deníčků - vedení školy
  • sběr papíru - žákovská rada

 • listopad:
  • pedagogická rada
  • pomoc při volbě povolání (zástupci SŠ do tříd)
  • návštěva IPC při ÚP - VP
  • příprava provozního rozpočtu r. 2010 - ved. školy

 • prosinec:
  • informace o prospěchu a chování - učitelé
  • školní kola předmětových olympiád - pověř. učitelé
  • Vánoční trhy spojené s vánočním zpíváním - družina, 1. a 2. stupeň školy
  • Mikulášská - gymnastika
  • Mikuláš ve třídách - učitelé 1. stupně
  • předvánoční vystoupení, třídní besídky - ZUŠ, TU
  • fyzická inventura majetku - invent. komise
  • příprava zápisu do 1. tříd - metod. sdružení
  • testování znalostí žáků 9. ročníků - vedení školy
  • příprava rozpočtu - státní prostředky - vedení školy

 • leden:
  • pedagogická rada za 1. pololetí
  • mzdová inventura - ZŘŠ
  • zápis do 1. tříd (návštěva dětí MŠ) - metod. sdruž.
  • školní a okresní kola předmět. olympiád - pověření učitelé
  • kontrola dokumentace - ZŘŠ
  • zhodnocení výuky VP, NP a zájmových útvarů - ředitel školy

 • únor:
  • odevzdání formulářů pro přihlášky ke studiu na SŠ - VP, ŘŠ
  • školní a okresní kola předmět. olympiád
  • přípravy škol v přírodě - termínově - TU
  • ředitelské prověrky, znalostní testy
  • LVVZ 7. ročník - Hartmanová

 • březen:
  • příprava a potvrzení přihlášek ke studiu na SŠ - ŘŠ
  • úklid okolí školy, příprava ploch pro pěstitelství - uč. PČ
  • okresní kola předmětových olympiád
  • 18. ročník Osecké laťky - uč. TV
  • Klokánek a Klokan - učitelé matematiky

 • duben:
  • dopravní výchova - beseda, dopravní hřiště - uč. 1.st.
  • pedagogická rada
  • jarní exkurze
  • soutěž ve sběru papíru - ŽR
  • "Den Země" - učitelé, starosta
  • organizace okresního finále minikopané kat. IV. - Šašma
  • třídní schůzky
  • Čarodějnice

 • květen:
  • ochrana člověka za mimořádných okolností - TU
  • Den matek - vystoupení pro seniory - učitelé
  • Slavnost Slabikáře - 1. třídy
  • školy v přírodě - TU 1. st.
  • okresní kola předmět. olympiád a sportovních soutěží
  • organizace okresního kola MC Donald's Cupu - Šašma
  • požadavky na zajištění učebnic a učebních pomůcek pro příští školní rok - ZŘŠ

 • červen:
  • školní oslava Dne dětí - 9. ročník pro 1. stupeň
  • školní oslava Dne dětí - výletní den pro 2. stupeň
  • školy v přírodě - TU 1. st.
  • okresní kola sport. soutěží - uč. TV
  • třídní schůzky rodičů budoucích 1. tříd
  • závěrečná pedagogická rada
  • školní výlety, exkurze
  • vyhodnocení plánu osobního rozvoje - vedení školy
  • ukončení a zhodnocení DVPP za školní rok
  • slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s vycházejícími žáky - TU 9. tříd
  • prověrka bezpečnosti - Šašma


 •  

Plán je dále rozpracován v jednotlivých měsících, kde se objevují sportovní, kulturní akce, jednotlivé akce DVPP.

 

 

 

září 2010 Václav Kobera
  ředitel MZŠ Velký Osek

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2
1
3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Navýšení kapacity MŠ

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring