Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Školství

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - školní rok 2011/2012:

1. A

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí český jazyk matematika český jazyk hudební výchova   keramika keramika
Úterý český jazyk tělesná výchova anglický jazyk matematika      
Středa český jazyk matematika výtvarná výchova český jazyk      
Čtvrtek český jazyk anglický jazyk prvouka tělesná výchova      
Pátek český jazyk matematika pracovní činnosti český jazyk      1. B

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí český jazyk český jazyk matematika hudební výchova      
Úterý anglický jazyk tělesná výchova matematika český jazyk   keramika - nepov. keramika - nepov.
Středa český jazyk matematika český jazyk prvouka      
Čtvrtek matematika český jazyk anglický jazyk tělesná výchova      
Pátek český jazyk pracovní činnosti výtvarná výchova český jazyk      2. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí český jazyk matematika výtvarná výchova pracovní činnosti      
Úterý český jazyk anglický jazyk prvouka hudební výchova český jazyk
2. skupina
   
Středa český jazyk matematika tělesná výchova český jazyk český jazyk
1. skupina
   
Čtvrtek český jazyk matematika český jazyk anglický jazyk matematika
1. skupina
   
Pátek tělesná výchova český jazyk prvouka český jazyk matematika
2. skupina
   3. A

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí anglický jazyk matematika český jazyk tělesná výchova   matematika pracovní činnosti
Úterý matematika hudební výchova český jazyk výtvarná výchova      
Středa český jazyk prvouka český jazyk anglický jazyk      
Čtvrtek anglický jazyk český jazyk tělesná výchova prvouka   matematika český jazyk
Pátek matematika český jazyk český jazyk český jazyk      3. B

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí český jazyk matematika český jazyk tělesná výchova   pracovní činnosti výtvarná výchova
Úterý český jazyk anglický jazyk matematika český jazyk      
Středa český jazyk matematika prvouka český jazyk hudební výchova    
Čtvrtek český jazyk matematika anglický jazyk prvouka český jazyk    
Pátek český jazyk anglický jazyk matematika tělesná výchova      4. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí český jazyk hudební výchova tělesná výchova matematika matematika      
Úterý matematika přírodověda český jazyk anglický jazyk český jazyk      
Středa informatika vlastivěda český jazyk pracovní činnosti český jazyk      
Čtvrtek matematika vlastivěda anglický jazyk český jazyk   výtvarná výchova výtvarná výchova  
Pátek anglický jazyk český jazyk tělesná výchova přírodověda český jazyk      5. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí český jazyk anglický jazyk matematika vlastivěda český jazyk      
Úterý český jazyk přírodověda anglický jazyk tělesná výchova český jazyk   výtvarná výchova výtvarná výchova
Středa český jazyk matematika vlastivěda pracovní činnosti český jazyk      
Čtvrtek tělesná výchova matematika český jazyk přírodověda informatika      
Pátek český jazyk anglický jazyk matematika hudební výchova        6. třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí matematika fyzika přírodopis výchova k občanství český jazyk   člověk a svět práce* člověk a svět práce*
Úterý anglický jazyk matematika tělesná výchova dějepis přírodopis   výchova k občanství informatika
Středa český jazyk zeměpis výtvarná výchova výtvarná výchova matematika      
Čtvrtek anglický jazyk český jazyk matematika dějepis fyzika   sportovní hry tělesná výchova
Pátek hudební výchova zeměpis anglický jazyk český jazyk osobnostní a sociální výchova      


* výuka probíhá v sudém kalendářním týdnu


* v 1. pololetí má 1. skupina přípravu pokrmů, 2. skupina pěstitelské práce


* ve 2. pololetí má 1. skupina pěstitelské práce, 2. skupina přípravu pokrmů7.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí český jazyk německý jazyk/
sportovní hry/
informatika
matematika fyzika tělesná výchova   člověk a svět práce* člověk a svět práce*
Úterý výchova k občanství český jazyk přírodopis matematika hudební výchova   dějepis anglický jazyk
Středa zeměpis německý jazyk/ sportovní hry/ informatika matematika fyzika český jazyk      
Čtvrtek český jazyk tělesná výchova anglický jazyk přírodopis matematika   výchova k občanství dějepis
Pátek český jazyk zeměpis výtvarná výchova výtvarná výchova anglický jazyk      


* výuka probíhá v lichém kalendářním týdnu


* v 1. pololetí má 7.B přípravu pokrmů, 7.A pěstitelské práce


* ve 2. pololetí má 7.B pěstitelské práce, 7.A přípravu pokrmů7. B

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí matematika německý jazyk/
sportovní hry/
informatika
fyzika český jazyk tělesná výchova   člověk a svět práce* člověk a svět práce*
Úterý matematika přírodopis dějepis výtvarná výchova výtvarná výchova   český jazyk anglický jazyk
Středa matematika německý jazyk/ sportovní hry/ informatika výchova k občanství český jazyk fyzika      
Čtvrtek anglický jazyk tělesná výchova zeměpis matematika přírodopis   dějepis český jazyk
Pátek český jazyk anglický jazyk hudební výchova výchova k občanství zeměpis      


* výuka probíhá v lichém kalendářním týdnu


* v 1. pololetí má 7.B přípravu pokrmů, 7.A pěstitelské práce


* ve 2. pololetí má 7.B pěstitelské práce, 7.A přípravu pokrmů8.třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí tělesná výchova český jazyk přírodopis matematika člověk a svět práce   dějepis chemie
Úterý český jazyk výchova k občanství matematika anglický jazyk konverzace v Aj/ sportovní hry německý jazyk výtvarná výchova/ hudební výchova výtvarná výchova/ hudební výchova
Středa zeměpis dějepis informační a komunikační technologie/ společens. seminář informační a komunikační technologie/ společens. seminář tělesná výchova      
Čtvrtek matematika český jazyk fyzika anglický jazyk konverzace v Aj/ sportovní hry/ německý jazyk   přírodopis chemie
Pátek anglický jazyk matematika český jazyk/ matematika český jazyk/ matematika výchova k občanství      
9.třída

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí zeměpis matematika český jazyk matematika výtvarná výchova   chemie tělesná výchova
Úterý matematika český jazyk přírodopis výchova k občanství konverzace v Aj/ německýjazyk/ sportovní hry   anglický jazyk dějepis
Středa matematika zeměpis český jazyk tělesná výchova člověk a svět práce      
Čtvrtek matematika anglický jazyk český jazyk fyzika konverzace v Aj/ sportovní hry německý jazyk český jazyk hudební výchova
Pátek chemie informační a komunikační technologie/ společens. seminář informační a komunikační technologie/ společens. seminář anglický jazyk dějepis      


Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mapové podklady

mapa

Stav Bačovky