Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Informace o provedených výsadbách

Nová výsadba zeleně v ulicích

Dlouhodobým cílem Výboru životního prostředí a obce Velký Osek je postupná obnova zeleně, její  návrat na veřejná prostranství a do ulic Velkého Oseka, a dále provedení zdravotních a výchovných řezů u zeleně stávající. Současný stav zeleně není uspokojující, řada stromů omezuje svým vzrůstem provoz na místních komunikacích a chodnících, řada stromů je proschlých nebo se již blíží ke konci své vegetace, na řadě míst jsou ulice téměř bez zeleně. Je tedy nutné provést prořezy stromů tak, aby došlo k jejich ozdravení, dále je nutné odstranit větve suché a odumírající, ohrožující chodce a nemovitosti, přistoupit k výměně stromů nebezpečných a provést výsadbu zeleně nové ,která nahradí zeleň dožívající a doplní zeleň již stávající.

V průběhu podzimu  roku 2011 proběhla výsadba okrasných dřevin v obci Velký Osek, dřeviny byly voleny s ohledem na místní podmínky, vhodnost lokality k výsadbě a na základě dotazového řízení, které proběhlo ve vybraných ulicích. 

V ulicích Jeronýmova a Masarykova bylo vysazeno 9 ks višně pilovité známé také jako sakura, jedná se o kvetoucí - neplodící okrasný strom. Tento druh byl zvolen na základě dotazového řízení, kdy byli osloveni obyvatelé přilehlých nemovitostí, kteří dávají přednost stromům okrasným, menšího vzrůstu a neplodícím. Dále byly vysazeny  2 ks javoru babyky v parku u minerálního pramene, při ulici Dukelských hrdinů, stromy byly voleny tak, aby vhodně doplnily již stávající zeleň. V parčíku u pomníku T. G. Masaryka byla rovněž vysazena lípa srdčitá, kterou obec získala bezplatně od firmy Pavouci.

Datum vložení: 4. 1. 2012 0:00

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring