Datum a čas

Dnes je pondělí, 16. 7. 2018, 0:49:49

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 7. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Přehrát/Zastavit Další

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mateřská škola

Mateřská škola Velký Osek

Masarykova základní škola

Masarykova základní škola

Czech POINT

Czech POINT

Mobilní verze

MV

Najdete nás také zde

facebook

Navigace

Obsah

Vodovod

Aktuální zákres sítě vodovodu: zde

Z důvodu vzrůstajícího zájmu obyvatel o bydlení v obci, rozšiřujícího se počtu rodinných a bytových domů, ale i z důvodu nutnosti zajistit stabilní, kapacitně vydatný a kvalitní zdroj pitné vody pro současné odběratele (např. základní škola, mateřská školka, cca 250 domácností) obec podala počátkem ledna 2017 žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci cca 60 % na realizaci projektu „Vodovod Velký Osek“, jehož náklad může dle rozpočtu projektanta dosáhnout až 90 mil Kč. Zbývající část prostředků by měla obec získat z investičního úvěru na 10 – 15 let a z finančních příspěvků od majitelů napojovaných nemovitostí. V rámci projektu by se měl vybudovat více jak 4 km dlouhý přivaděč z průmyslové zóny TPCA, dále nový věžový vodojem o objemu 300 m³ (u železničního přejezdu na Volárnu) a nové vodovodní řady a přípojky. Konečná cena realizace se bude odvíjet od vysoutěženého dodavatele, od zájmu majitelů nemovitostí aktivně odebírat vodu z vodovodu a od rozhodnutí zastupitelstva realizovat řady málo nebo vůbec neobsazené aktivními přípojkami. Rozhodnutí o ne/přidělení dotace by měla obec obdržet do poloviny roku 2017.

Od poloviny prosince 2017 do února 2018 probíhala veřejná otevřená soutěž na výběr zhotovitele akce „Vodovod Velký Osek“, zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu zadavatele (obce) www.vhodne-uverejneni. cz. Bylo podáno 6 nabídek, hodnotící kritéria byla realizační cena s váhou 85% a doba zkrácení realizace stavby max. však o 90 dní s váhou 15%. Hodnotící komise složená ze zástupců zadavatele (obce), administrátora a vodohospodářských odborníků navrhla 1 uchazeče vyloučit z důvodů nesplnění technické kvalifikace – nedoložení požadovaného seznamu referenčních staveb a autorizace techniků kontrolujících nebo provádějících práce, dále z důvodu nesložení jistoty a nedoložení návrhu smlouvy požadované zadavatelem. Vzhledem ke strategickému významu tohoto projektu o vyloučení uchazeče a o výběru vhodného, ekonomicky nejvýhodnějšího uchazeče rozhodlo 20. 2. 2018 zastupitelstvo obce tak, že stavbu má realizovat sdružení společností POHL cz, a.s., se sídlem v Roztokách a TELSIG-servis, spol. s r.o. se sídlem ve Velkém Oseku, a to za cenu 68 750 235,86 Kč bez DPH, s předpokládaným termínem dokončení srpen 2019. Harmonogram realizace bude připravován ve spolupráci se zhotovitelem, projektanty, technickým a bezpečnostním dozorem a rovněž se stávajícím provozovatelem vodovodu, jelikož současný vodovod bude po dobu výstavby v provozu, vyjma nezbytných, technologických odstávek (např. při přepnutí na nový zdroj vody z nového věžového vodojemu u strážního domku na Volárnu napájeného z vodovodního přivaděče od TPCA), po jeho finalizaci bude uveřejněn. Nyní je klíčové, aby rada a starosta vyjednali výhodné podmínky na investiční úvěr k dofinancování projektu „Vodovod Velký Osek“, jelikož dotace od SFŽP bude krýt cca 60 % nákladů. Byly poptány tři banky k podání nabídek na investiční úvěr, ten by měl být v hodnotě min. 25 mil. Kč se splatností 15–20 let, úrokovou sazbu lze odhadovat kolem 1% ročně. I z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo, že by se majitelé nemovitostí napojovaných na vodovod měli finančně podílet na této akci. Důsledkem pak bude nejen rychlejší splácení finančních závazků souvisejících s touto akcí, ale i díky tomu bude možnost uspořit obecní prostředky na realizaci dalších, veřejně prospěšných projektů zejm. těch vyjmenovaných výše.

 

VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY O DODÁVCE VODY

Žadatel vyplní jemu známé údaje a formuláře předá/zašle na fakturační oddělení Vodos Kolín, příp. Ing. Tichý. Kontaktní osoba fakturačního oddělení: Ivana Bukačová, tel. 321737178, e-mail ivana.bukacova@vodoskolin.cz

Současně každý žadatel o kanalizační/vodovodní přípojku musí mít souhlasné stanovisko  obce k možnosti připojení. Písemné stanovisko od obce žadatel opět předloží provozovateli.

Formuláře: Přihláška odběratele , K-A , K-B , V-A , V-B