Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Obecní policie

Adresa služebny

Revoluční 36
281 51 Velký Osek

IČ: 00235873

Datová schránka : j9ue2f6 

Kontakty

E-mail: obecni.policie@velky-osek.cz

Služební tel. číslo: 606 821 182

 • strážník Aleš Synek
 • strážník Daniel Svoboda

vedoucí strážník Pavel Panchartek, mob. tel.: +420 723 699 857

Obecní policie byla zřízena pro zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštní zákon. 

Obecní policie zejména: 

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 
 • podílí se na prevenci kriminality v obci, 
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 
 • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce, 
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii, 

dále např. 

 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích, 
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předávají je do útulku, 
 • provádí náhradní doručování písemností, 
 • podílí se na projektech místní úrovně v rámci strategie prevence kriminality, 
 • provozuje obecní monitorovací systém. 

Obecní policii Velký Osek řídí starosta obce Mgr. Pavel Drahovzal.  

Zákon ČNR č. 533/1991 Sb., o obecní policii

 

Měření rychlosti obecní policií v obci Velký Osek

Od roku 2007 umožňuje legislativa ČR, obecním policiím kontrolovat dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci a následně některé přestupky řešit v blokovém řízení. Obecní policie Velký Osek využívá k plnění tohoto úkolu silniční laserový rychloměr typu TruCam II, LTI 20/20. Při překročení rychlostního limitu je automaticky pořízena digitální fotografie se všemi údaji potřebnými k dokumentaci přestupku.

Obecní policie má od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje povoleno měření rychlosti v rámci určených míst v katastru obce. Cílem používání rychloměru a měření rychlosti v obci je především zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Vybrána jsou zejména nebezpečná místa, kde obvykle dochází k překročení nejvyšší povolené rychlosti.

Měření rychlosti je upraveno zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o silničním provozu“). Konkrétně v ustanovení § 79a odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu je uvedeno: „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií.

Strážníci již nemají povinnost umisťovat na měřený úsek přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem "MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Konec tohoto úseku byl označován přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem "KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Povinnost umístit přenosné dopravní značky upozorňující na úsek s měřením rychlosti vozidel byla zrušena 1. 8. 2011 novelou silničního zákona č. 133/2011 Sb.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Navýšení kapacity MŠ

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring