Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Protipovodňový plán

Protipovodňový plán obce Velký Osek

Logo EU

S pomocí prostředků Evropské unie, Státního fondu životního prostředí a obce Velký Oske byl vytvořen v roce 2017 Portipovodňový plán obce Velký Osek, který naleznete na odkaze https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/velky-osek .

Všechny obce nebo města v ČR, která mohou být ohrožena povodněmi, mají mít zpracován povodňový plán v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Jde o dokument, který shrnuje základní popis území, vodní poměry, vymezuje zasažená území při povodních určité úrovně (obvykle pětiletá voda, dvacetiletá voda a stoletá voda), kritická místa a odpovědnost jednotlivých členů povodňové komise či dalších účastníků ochrany před povodněmi. Tento dokument rovněž uvádí postupy, jak se zachovat při dosažení nebo vyhlášení jednoho ze tří stupňů povodňové aktivity.

Hlavními orgány, se kterými je třeba spolupracovat, je povodňová komise vaší obce, povodňová komise obce s rozšířenou působností, povodňová komise příslušného kraje, krajský hasičský záchranný sbor, policie a zdravotní služba (souhrnně integrovaný záchranný systém – IZS). Obce na horních částech toku by vždy měly průběžně předávat informace o situaci obcím na dolním toku. Rovněž je vhodné informovat větší podniky, aby přizpůsobily provoz blížícímu se nebezpečí, případně uvolnily zaměstnance na přípravné a záchranné práce a vhodnou techniku k zabránění nebo odklízení škod. Náhradu za použití techniky, využití jiných zařízení a nápravu případné újmy hradí příslušná obec, pokud její povodňová komise takové požadavky na využití vznesla. Následně obec může požádat vládu, případně jiné instituce, například kraj, o refundaci těchto nákladů.

V zájmu prevence povodní zákon o vodách ukládá správcům povodí a vodních toků, vlastníkům a uživatelům vodních děl a nemovitostí v okolí vodních toků a ploch udržovat a řádně pečovat o břehové porosty, nadbytečně neumisťovat do bezprostředního okolí vody velké předměty a nebezpečné látky. Kdo povodeň zažil, ví, jaká je to prověrka odolnosti a připravenosti obce a jejích obyvatel na kritické situace.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Navýšení kapacity MŠ

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring