Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Rekonstrukce Dělnického domu

Cílem projektu je celková rekonstrukce objektu k lepšímu využití pro kulturní, společenské a volnočasové aktivity obce, čímž vznikne víceúčelový dům. Rekonstrukce je plánována na 3 etapy.

 

V 1. etapě bude vybudována knihovna. Zrekonstruuje se část původního objektu a přistaví se zázemí knihovny. Nova přístavba bude na místě po demolici zapadni přístavby, která technicky i dispozičně je nevyhovující. Vstup do knihovny bude ze západní strany objektu.

V 1.PP, které je na úrovni terénu bude vstup, sociální zařízení pro návštěvníky, technická místnost a schodiště s výtahem. V 1.NP bude depozitář a prostor schodiště s výtahem.

V 2.NP bude v přístavbě zázemí knihovnice, samostatná čítárna/studovna/klubovna s možností AV zázemí s pořádání tematických či věkově zaměřených akci, dále schodiště s výtahem.

V 2.NP bude přístavba propojena se stávající budovou, kde v původní časti Dělnického domu bude samotná knihovna. Prostor bude otevřeny a rozděleny do dvou úrovni, v obou bude knihovna a ve 2.NP oddělený prostor multimediální studovny / čítárny / klubovny. Provoz knihovny bude zajištěn v pracovních dnech, 8 hodin denně. V rámci realizace 1. etapy budou provedena všechna stavebně technická opatření, která souvisí s uceleným technickým, estetickým i provozním celkem knihovny.

 

Ve 2. etapě se zrekonstruuji prostory restaurace a současně hlavní vstup do společenského sálu.

V 1.PP se opraví skladové prostory pro restauraci a vybuduje se sociální zázemí pro personál restaurace, vymění se chodníkový výtah pro zásobování. V 1.NP se zrekonstruuje prostory restaurace a sociální zařízení pro restauraci a společensky sál. V 2.NP se prostory upraví pro spolkovou činnost, klubovny. V 3.NP, v podkroví, budou technická místnost VZT pro restauraci a technické místnosti pro vytápěni restaurace a společenského sálu. Zásobování bude probíhat přes hlavni vstup, přes vedlejší vstup ze severní strany nebo chodníkovým výtahem z ulice Masarykova. Restaurace bude otevřena denně, zejména v odpoledních a večerních hodinách. Klubovny v 2. NP budou v provozu několikrát do týdne, obvykle 2-3 hodiny denně v provozně oddělitelném režimu.

 

Ve 3. etapě se opraví střední část stávajícího objektu a spodní část západního křídla. Vstup do společenského sálu bude přes společný vstup s restauraci. Stěhování kulis a dalšího vybaveni účinkujících lze přes hlavni vstup nebo vedlejší ze severní fasády přímo do sálu. V zapadni časti v 1.PP bude zázemí pro společensky sál, šatny a umývárny pro účinkující, sklady rekvizit. V 1.NP je samotné jeviště a šatny pro účinkující a návštěvníky. 2.NP je už součást knihovny. Střední část je částečně podsklepena, ze severní fasády je samostatný vstup do 1.PP. Tam budou prostory pro spolky, např. pro myslivecký spolek na skladování zvěřiny. V 1.NP je společensky sál. V 2.NP, v podkrovním prostoru jsou dvě strojovny vzduchotechniky pro sál. Provoz společenského sálu bude dle společenských aktivit v obci, několikrát do roka.

 

Náklady na rekonstrukci

Dotace od SFŽP na energeticky účinná opatření – 8,7 mil. Kč

Čekání na schválení dotace od MMR na knihovnu (červen 2021) – 10 mil. Kč

Energeticky účinná opatření a stavební úpravy – cca 19 mil. Kč (září 2021 - prosinec 2022)

Vybudování nové knihovny 16 mil. Kč (září 2021 - září 2022)

STÁVAJÍCÍ STAV BUDOVY (138.03 kB)

POHLED JIŽNÍ NÁVRH (1.65 MB)

POHLED SEVERNÍ NÁVRH (1.09 MB)

POHLED VÝCHODNÍ NÁVRH (701.38 kB)

POHLED ZÁPADNÍ NÁVRH (392.38 kB)

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mapové podklady

mapa

Stav Bačovky