Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Územní plánování

Územní plán obce Velký Osek v digitalizované podobě dle Úpravy územního plánu obce Velký Osek z roku 2022 lze stáhnout níže:

a) Textová část (262.32 kB)

b) Základní členění území (2.52 MB)

c) Hlavní výkres (3.35 MB)

d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (2.56 MB)

e) Koordinační výkres (4.69 MB)

f) Širší vztahy (13.91 MB)

g) Zábory zemědělského a lesního půdního fondu (3.06 MB)

h) Návrh Veřejná vyhláška (222.19 kB)Opatření obecné povahy (OOP) (219.74 kB) (222.19 kB) k vydání Úpravy územního plánu obce Velký Osek

----------------------------------------------------------------------------------------

Územní plán obce Velký Osek z roku 1999 po poslední změně z roku 2009 lze stáhnout níže:

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring