Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Sběrný dvůr

Obecní dvůr obce Velký Osek k odkládání odpadů vyjma nebezpečných

Obecní dvůr byl zrekonstruován a stálé sběrné místo pro odpad bylo zřízeno s využitím grantu TPCA z programu Partnerství pro Kolínsko. Grant byl v roce 2011 obci Velký Osek udělen ve výši 400 000 Kč. TPCA

 

Provozní doba
Obecní dvůr, Revoluční 36, Velký Osek

Roční období - V létě od 1. 4. – 30. 9.

 • Pondělí  13:00 – 17:00
 • Středa  13:00 – 17:00
 • Neděle  9:00 – 11:30

Roční období - V zimě od 1. 10. – 31. 3.

 • Pondělí  13:00 – 17:00
 • Středa  13:00 – 17:00
 • Neděle  vždy první neděle v měsíci od 9:00 – 11:30

 

Odkládané druhy odpadů a poplatky

Vysloužilé kompletní elektro (zpětný odběr)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - zdarma
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - zdarma

Nekompletní vysloužilé elektro (zpětný odběr)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - 50 Kč/ks
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - 100 Kč/ks

Tříděný odpad (sklo, plast, papír, nápojový kartón, kovy)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - zdarma
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - zdarma

Velkoobjemový odpad (např. nábytek, dřevo)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - zdarma
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - 25 Kč/ks

Pneumatiky (pouze osobní vozidla)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - 25 Kč/ks
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek  - 50 Kč/ks

Okenní křídlo s nevytlučeným sklem

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - 10 Kč/ks
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek  - 20 Kč/ks

Stavební suť

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - zdarma do 100 kg/osoba/ročně a zároveň do 500 kg/domácnost (č.p.)/ročně, pak 100 Kč/za polovinu přívěsného vozíku
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - 150 Kč/za polovinu přívěsného vozíku

 

NELZE ODKLÁDAT AZBEST A ETERNIT


Kontakt

Obecní úřad obce Velký Osek (naproti obecnímu dvoru), tel.: +420 321 795 523

 

Služby na obecním dvoře

Odpad na obecním dvoře je třeba předat osobě vykonávající službu. Některých služeb se účastní členové zastupitelstva obce a jeho výborů. Rozpis služeb na rok 2021 je tento:

Rozpis služeb na dvoře 2021-26.7.2021.pdf (87.38 kB)

Rozpis služeb na dvoře 2021-26.7.2021

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mapové podklady

mapa

Stav Bačovky