Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Sběrný dvůr

Obecní dvůr obce Velký Osek k odkládání odpadů vyjma nebezpečných

Obecní dvůr byl zrekonstruován a stálé sběrné místo pro odpad bylo zřízeno s využitím grantu TPCA z programu Partnerství pro Kolínsko. Grant byl v roce 2011 obci Velký Osek udělen ve výši 400 000 Kč. TPCA

PROVOZNÍ DOBA

 

Obecní dvůr, Revoluční 36, Velký Osek

Roční období

V létě od 1. 4. – 30. 9.

V zimě od 1. 10. – 31. 3.

Pondělí

13:00 – 17:00

13:00 – 17:00

Středa

13:00 – 17:00

13:00 – 17:00

Neděle

9:00 – 11:30

vždy první neděle v měsíci od 9:00 – 11:30

 

ODKLÁDANÉ DRUHY ODPADŮ A POPLATKY

Druh odpadů

Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek

Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek

vysloužilé kompletní elektro (zpětný odběr)

zdarma

zdarma

nekompletní vysloužilé elektro (zpětný odběr)

50 Kč/ks

100 Kč/ks

tříděný odpad (sklo, plast, papír, nápojový kartón, kovy)

zdarma

zdarma

velkoobjemový odpad (např. nábytek, dřevo)

zdarma

25 Kč/ks

pneumatiky (pouze osobní vozidla)

25 Kč/ks

50 Kč/ks

okenní křídlo s nevytlučeným sklem

10 Kč/ks

20 Kč/ks

stavební suť

zdarma do 100 kg/osoba/ročně a zároveň do 500 kg/domácnost (č.p.)/ročně, pak 100 Kč/za polovinu přívěsného vozíku

150 Kč/za polovinu přívěsného vozíku

NELZE ODKLÁDAT AZBEST A ETERNIT


KONTAKT

Obecní úřad obce Velký Osek (naproti obecnímu dvoru), tel.: +420 321 795 523 

Jaromír Kolínský, mistr, tel.: +420 724 124 282, mail: obecni.urad@velky-osek.cz

Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce, +420 724 180 039, mail: starosta@velky-osek.cz

 

 

SLUŽBY NA OBECNÍM DVOŘE

Odpad na obecním dvoře je třeba předat osobě vykonávající službu. Některých služeb se účastní členové zastupitelstva obce, jeho výborů a komise. Rozpis služeb na rok 2019 naleznete zde.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Cyklotrasy Labsko-cidlinské oblasti

             zde ke stažení

Mapové podklady

mapa

Studie Dělnický dům

Studie využitelnosti zde.

3D vizualizace zde.

Interiér knihovny v DD zde.

 

dTest

dTest

Labská stezka

Labská stezka

Stav Bačovky