Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Poplatky

Přehled poplatků v obci Velký Osek pro rok 2024

 

Vodné 43,23 Kč/m3 bez DPH, pro spotřebitele s 12% DPH je vodné ve výši 48,42 Kč/m3 

Stočné 79,16 Kč/m3 bez DPH, pro spotřebitele s 12% DPH je stočné ve výši 88,66 Kč/m3 

Odpady 900 Kč/osoba/rok

Poplatek za psa 120 Kč/pes

Hrobové místo 35 Kč/m2/rok

Party stan

 • 500 Kč/1 den
 • 1000 Kč/víkend (sobota, neděle)

Pivní set (stůl + 2 lavice)

 • 100 Kč/den
 • 200 Kč/víkend (sobota, neděle)

Odvoz materiálu (větve apod.) – smluvní cena dle množství a frekvence odvozu

 

Dříví v drobném z obecních lesů formou samovýroby, ceny za jeden prostorový m³

a) úklid těžebních zbytků (špičky stromů, odřezy, větve, části kmenů): 85,-Kč

b) probírka (odtěžení označených drobných dřevin z porostu): 180,-Kč

c) těžba:

 • jehličnan: 300,-Kč
 • list: 350,-Kč
 • smíšeného dle převahy sortimentu: 300,-Kč - 350,-Kč

 

Obecní dvůr

Vysloužilé kompletní elektro (zpětný odběr)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - zdarma
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - zdarma

Nekompletní vysloužilé elektro (zpětný odběr)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - 70 Kč/ks
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - 130 Kč/ks

Tříděný odpad (sklo, plast, papír, nápojový kartón, kovy)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - zdarma
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - zdarma

Velkoobjemový odpad (např. nábytek, dřevo)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - zdarma do 50 kg/osoba/rok; jinak 1 Kč/kg
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - 1 Kč/kg

Pneumatiky (pouze osobní vozidla)

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - 40 Kč/ks
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek  - 80 Kč/ks

Okenní křídlo s nevytlučeným sklem

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - 20 Kč/ks
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek  - 40 Kč/ks

Stavební suť

 • Občan s trvalým pobytem v obci Velký Osek - zdarma do 100 kg/osoba/ročně a zároveň do 500 kg/domácnost (č.p.)/ročně, pak 1 Kč/kg
 • Občan bez trvalého pobytu v obci Velký Osek - 2 Kč/kg

 

Nájemné

Velký sál, Dělnický dům, Masarykova 359, Velký Osek

 • Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty sídlící v obci 1 200 Kč/ 24 hodin bez dřeva
 • Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty sídlící v obci 1 700 Kč/ 24 hodin se dřevem
 • Podnikatelské subjekty nesídlící v obci 3 000 Kč/24 hodin bez dřeva
 • Podnikatelské subjekty nesídlící v obci 4 000 Kč/24 hodin se dřevem
 • Nepodnikatelské subjekty nesídlící v obci 2 000 Kč/24 hodin bez dřeva
 • Nepodnikatelské subjekty nesídlící v obci 3 000 Kč/24 hodin se dřevem
 • Bez ohledu na pořádající subjekt, jde-li o charitativní akci nebo akci spolku působícího v obci 0 Kč/24 hodin bez dřeva, se dřevem

 

Velká zasedací místnost, obecní úřad obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek

Roční období od 1. 6. – 31. 10.

 • Podnikatelské subjekty sídlící v obci 250/24 hodin
 • Podnikatelské subjekty nesídlící v obci 500/24 hodin
 • Nepodnikatelské subjekty sídlící v obci 0 Kč/24 hodin
 • Nepodnikatelské subjekty nesídlící v obci 500 Kč/24 hodin
 • Bez ohledu na pořádající subjekt, jde-li o charitativní akci 0 Kč/24 hodin

Roční období od 1. 11. – 31. 5.

 • Podnikatelské subjekty sídlící v obci 500/24 hodin
 • Podnikatelské subjekty nesídlící v obci 1 000/24 hodin
 • Nepodnikatelské subjekty sídlící v obci 0 Kč/24 hodin
 • Nepodnikatelské subjekty nesídlící v obci 1 000 Kč/24 hodin
 • Bez ohledu na pořádající subjekt, jde-li o charitativní akci 0 Kč/24 hodin

 

Pronájem plochy či zařízení (např. sloupy veřejného osvětlení, ploty, plakátovací plochy, vývěsky obce) za účelem reklamy (propagace)

 • Podnikatelské subjekty sídlící v obci 250 Kč/m2/měsíc
 • Podnikatelské subjekty nesídlící v obci 500 Kč/m2/měsíc
 • Nepodnikatelské subjekty sídlící v obci 0 Kč/m2/měsíc
 • Nepodnikatelské subjekty nesídlící v obci 500 Kč/m2/měsíc
 • Bez ohledu na pořádající subjekt, jde-li o charitativní akci 0 Kč/m2/měsíc

 

Umožnění reklamy ve zpravodaji obce (Osečan)

První ¼ A4

 • Podnikatelské subjekty sídlící v obci 0 Kč
 • Podnikatelské subjekty nesídlící v obci 200 Kč
 • Nepodnikatelské subjekty sídlící v obci 0 Kč
 • Nepodnikatelské subjekty nesídlící v obci 100 Kč
 • Bez ohledu na pořádající subjekt, jde-li o charitativní akci 0 Kč

 

Další ¼ strany A4

 • Podnikatelské subjekty sídlící v obci 100 Kč
 • Podnikatelské subjekty nesídlící v obci 200 Kč
 • Nepodnikatelské subjekty sídlící v obci 0 Kč
 • Nepodnikatelské subjekty nesídlící v obci 100 Kč
 • Bez ohledu na pořádající subjekt, jde-li o charitativní akci 0 Kč

 

Umožnění reklamy v rozhlase obce

 • Podnikatelské subjekty sídlící v obci 25 Kč
 • Podnikatelské subjekty nesídlící v obci 50 Kč
 • Nepodnikatelské subjekty sídlící v obci 0 Kč
 • Nepodnikatelské subjekty nesídlící v obci 25 Kč
 • Bez ohledu na pořádající subjekt, jde-li o charitativní akci 0 Kč

 

Věcná břemena

Výše úhrady za zřízení věcného břemene z důvodu umístění inženýrských sítí (telekomunikační vedení, elektrické vedení, plynovody, vodovody, kanalizace, teplovody a příslušná zařízení) na pozemcích ve vlastnictví obce Velký Osek jsou jednorázové a jsou stanoveny v Kč/m nebo Kč/m2

 • Zastavěná plocha a nádvoří 150 Kč
 • Ostatní plocha – komunikace 150 Kč
 • Vodní plochy 40 Kč
 • Zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty) 40 Kč
 • Lesní pozemky 40 Kč
 • Pozemky určené územním plánem k zastavění (zastavitelná plocha) bez ohledu na druh pozemku nebo způsob využití 150 Kč
 • Fakticky jakkoliv zpevněná (zhutněná) plocha nebo komunikace bez ohledu na druh pozemku nebo způsob využití viz výše 200 Kč
 • Je-li úhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce Velký Osek vypočtená dle údajů uvedených výše nižší než 1 000 Kč, pak je úhrada stanovena vždy na 1 000 Kč
 • Výše úhrady za zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce Velký Osek z důvodu umístění vodovodní či kanalizační přípojky k přilehlé nemovitosti sloužící bydlení či rekreaci je vždy 1 000 Kč.
 • Výše úhrady za věcné břemeno práva chůze a jízdy (právo průchodu) na pozemcích ve vlastnictví obce Velký Osek, které nejsou veřejným prostranstvím dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zřízeno na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Velký Osek za úhradu v rozmezí od 0 - 10 000 Kč za celou trasu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
2
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
1
1 2 3

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení v obci

Mapový portál území obce Velký Osek s orientačním zakreslením inženýrských sítí, zeleně a dalšího vybavení pod odkazem

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring