Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Členové rady

Rada obce Velký Osek 2022 - 2026

(řazeno abecedně)

Ing. Svatopluk Čech

 • zastupitel
 • pověřený plněním úkolů v životním prostředí, správy lesa a údržby veřejné zeleně
 • e-mail: cech@velky-osek.cz, tel.: +420 728 784 042

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Michal Dupák

 • zastupitel
 • pověřený řízením Obecní policie obce Velký Osek a plněním úkolů v oblasti zajišťování veřejného pořádku, dopravy a připravenosti k řešení krizových a mimořádných stavů
 • e-mail: dupak@velky-osek.cz, tel.: +420 603 285 188

Mgr. Veronika Křičková

 • místostarostka (zastupitelka)
 • pověřená plněním úkolů v oblasti sociální politiky, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a spoluprací se spolky
 • e-mail: mistostarostka@velky-osek.cz, tel.: +420 608 533 246

RNDr. Jakub Munzar

 • zastupitel
 • pověřený plněním úkolů v oblasti analýzy dotačních možností, přípravy a realizace projektů obce a koordinací záměrů v rámci územního rozvoje obce
 • e-mail: munzar@velky-osek.cz, tel.: +420 602 590 513

 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring