Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Služby úřadu

Obecní úřad obce Velký Osek provádí pro veřejnost následující služby

 • vidimaci a legalizaci (ověřování pravosti podpisu a ověřování shody kopie s originálem);
 •  evidenci obyvatel (přihlašování, změnu a odhlašování trvalého pobytu v obci Velký Osek);
 •  organizaci voleb;
 •  výběr a správu místních poplatků (za odpady, za psy, za zábor veřejného prostranství);
 •  určování zvláštního příjemce důchodu;
 •  rozhodování o povolení kácení dřevin (stromy, keře) na území obce nacházející se mimo soukromé oplocené zahrady a les;
 •  svatby a jiné slavnostní občanské obřady (např. vítání občanků, gratulace seniorům);
 •  vyjádření (stanoviska) k návrhům na stavební aktivity v obci;
 •  účetnictví obce;
 •  organizaci akcí a uveřejňování informací za podmínek daných obcí;
 •  vydávání čtvrtletního obecního zpravodaje Osečan
 •  ověřené výstupy ze systému CZECH POINT (trestní a obchodní rejstřík, výpisy z katastru nemovitostí);
 •  správu, údržbu a úklid nemovitostí obce (Dělnický dům, hřbitov, veřejná zeleň a prostranství, komunikace - silnice,   chodníky aj.)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring