Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Veřejné zakázky a profil zadavatele

název zadavatele: Obec Velký Osek

právní forma zadavatele: na vlastní odpovědnost jednající územní samosprávný celek dle Ústavy ČR a zákona č. 128/2000 Sb., o obecích (obecní zřízení)

sídlo: Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51

IČ: 002 35 873

ID datové schránky: a52bam3

č. účtu: 196471057/0300 vedený u ČSOB, a. s., pobočka Kolín

Profil zadavetele uveřejněn na webových stránkách

 

Vypsané veřejné zakázky uveřejněny na webových stránkách

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring