Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Veřejné zakázky vypsané

 

Od 1. 8. 2014 jsou veřejné zakázky vyvěšovány na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-velky-osek.

(řazeno od nejnovější dolů)

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dětské hřiště“ – před Dělnickým domem, ul. Masarykova, Velký Osek, parc.č. 668/1, k.ú. Velký Osek

uveřejněno od 30. 6. 2014 do 16. 7. 2014

 

I) výzva k podání nabídek

 

přílohy k výzvě

- čestné prohlášení uchazeče

- krycí list rozpočtu

- situace - zákres návrhu umístění herních prvků

- vzor smlouvy o dílo

Vyvěšeno dne 30. 6. 2014 v 9:45, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

II) Rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky malého rozsahu "Dětské hřiště“ – před Dělnickým domem, ul. Masarykova, Velký Osek, parc.č. 668/1, k.ú. Velký Osek

Vyvěšeno dne 18. 7. 2014 v 16:30, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

III) Smlouva o dílo podepsaná s vítězným uchazečem ve věci veřejné zakázky malého rozsahu "Dětské hřiště“ – před Dělnickým domem, ul. Masarykova, Velký Osek, parc.č. 668/1, k.ú. Velký Osek

Vyvěšeno dne 1. 9. 2014 v 17:15, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

Veřejná zakázka "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek"

uveřejněno od 23. 7. 2013 do 12. 8. 2013

I) výzva k podání nabídek

zadávací dokumentace

krycí list nabídky

soupis prací

návrh smlouvy o dílo

čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení - profesní kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení - ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení - technické kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení dle § 68 zákona o veřejných zakázkách

seznam subdodavatelů

Vyvěšeno dne 23. 7. 2013 v 16:00, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

II) Rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek"

Vyvěšeno dne 13. 9. 2013 v 16:30, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

III) Oznámení zadavatele o podpisu smlouvy ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek"

Vyvěšeno dne 5. 11. 2013 v 16:15, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

IV) Smlouva o dílo ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek"

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek"

Přílohy smlouvy o dílo

- soupis prací část 1

- soupis prací část 2

- subdodavatelé

Vyvěšeno dne 5. 11. 2013 v 16:15, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

Dodatek č. ke smlouvě o dílo ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek"

Vyvěšeno dne 8. 10. 2014 v 19:15, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

V) Písemná zpráva zadavatele ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Velký Osek"

Vyvěšeno dne 5. 11. 2013 v 16:15, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

Veřejná zakázka "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek"

uveřejněno od 23. 7. 2013 do 12. 8. 2013

I) výzva k podání nabídek

zadávací dokumentace

krycí list nabídky

soupis prací

návrh smlouvy o dílo

čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení - profesní kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení - ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení - technické kvalifikační předpoklady

čestné prohlášení dle § 68 zákona o veřejných zakázkách

seznam subdodavatelů

Vyvěšeno dne 23. 7. 2013 v 16:15, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

II) Rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek"

Vyvěšeno dne 13. 9. 2013 v 16:35, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

III) Oznámení zadavatele o podpisu smlouvy ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek"

Vyvěšeno dne 5. 11. 2013 v 16:30, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

IV) Smlouva o dílo ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek"

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek"

Přílohy smlouvy o dílo

- soupis prací

- položkový rozpočet

- subdodavatelé

Vyvěšeno dne 5. 11. 2013 v 16:30, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek"

Vyvěšeno dne 8. 10. 2014 v 19:15, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

V) Písemná zpráva zadavatele ve věci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek"

Vyvěšeno dne 5. 11. 2013 v 16:30, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

Veřejná zakázka "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice"

uveřejněno od 10. 7. 2013 do 5. 8. 2013

I) výzva k podávání nabídek včetně krycího listu, čestného prohlášení o kvalifikačních předpokladech, čestného prohlášení o pravdivosti a závaznosti nabídkynávrh smlouvy o dílo

přílohy k výzvě:

a) projektová dokumentace

b) stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů

c) výkaz výměr a soupis prací

Vyvěšeno dne 10. 7. 2013 v 10:00, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

II) Rozhodnutí zadavatele ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice"

Vyvěšeno dne 6. 8. 2013 v 11:00, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

III) Oznámení zadavatele o podpisu smlouvy ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice"

Vyvěšeno dne 13. 9. 2013 v 16:00, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

 

IV) Smlouva o dílo ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice"

Vyvěšeno dne 13. 9. 2013 v 16:08, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice"

Vyvěšeno dne 16. 1. 2014 v 11:00, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

Rozpočet díla dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice"

Vyvěšeno dne 16. 1. 2014 v 11:00, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

V) Písemná zpráva zadavatele ve věci veřejné zakázky "Rekonstrukce Havlíčkovy ulice"

Vyvěšeno dne 13. 9. 2013 v 16:15, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring