Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

VODOS Kolín

VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Žadatel vyplní jemu známé údaje a formuláře předá/zašle na fakturační oddělení Vodos Kolín, příp. Ing. Tichý. Kontaktní osoba fakturačního oddělení: Ivana Bukačová, tel. 321737178, e-mail ivana.bukacova@vodoskolin.cz

Současně každý žadatel o kanalizační/vodovodní přípojku musí mít souhlasné stanovisko  obce k možnosti připojení. Písemné stanovisko od obce žadatel opět předloží provozovateli.

Formuláře: Přihláška odběratele , K-A , K-B , V-A , V-B

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring