Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Oprava mostku pro pěší přes vodní tok Bačovka ve Velkém Oseku (u základní školy)

Cílem projektu je instalace nového cca 2 metry širokého a cca 9 metrů dlouhého mostku pro pěší, který bude oproti stávajícímu mostku o 0,5 m vyšší z důvodu zvýšení průtočnosti vodního toku Bačovka při vydatných deštích. Lávka je rozebíratelná s protiskluzovou úpravou pochozí plochy (mostovky), která může být z kovových roštů nebo z dřevěných fošen. Rovněž bude opravena stávající dlažba (chodník), aby byl přístup na mostek bezbariérový.

Předpokládaný náklad: cca 1,5 mil. Kč.

Mostek přes Bačovku - obrázek (82.15 kB)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring