Obec Velký Osek
obec
Velký Osek

Revitalizace zeleně v extravilánu obce

Lokality

 • Polní cesta od Motelu u Jezera směrem na Veltruby (par. č. 749/1, 749/2, 382/67): odstranění neperspektivního topolu, založení travo-bylinného porostu ke zvýšení biodiverzity a výsadba stromů (hrušky, třešně, javor babyka, třešeň ptačí)
 • Cesta k plavební komoře na Labi (par. č. 749/1, 746/2, 747, 748): ošetření stávajících stromů a výsadba nových stromů (lípa velkolistá, javor babyka, dub letní, jabloň)
 • Slepá polní cesta (par. č. 745, 746/1): založení travo-bylinného porostu ke zvýšení biodiverzity a výsadba nových stromů (javor babyka, dub letní, lípa velkolistá)
 • Polní cesta k Tonici (par. č. 742/2, 153/31, 153/30, 135/4): obnova polní cesty, založení travo-bylinného porostu ke zvýšení biodiverzity a výsadba ovocných a listnatých dřevin (slivoň, třešeň, lípa velkolistá, dub letní), oddělení lánů a scelení půdy
 • Starý Písák (par. č. 160/4, 160/14): vytvoření malého extenzivního sadu s travo-bylinou směsí, obnovení polní cesty a vysazení dřevin (vrba)
 • K motokrosu v hradeckém oblouku (par. č. 754/1): vysazení dřevin (třešně ptačí)
 • K lesu od hlavní silnice na Volárnu (parc. č. 600/36, 600/38): dosadba ovocných dřevin (směs odrůd ořešáku a slivoň)

 

Celkový přehled

 • Výsadba 226 ks stromů (133 ks ovocných, 93 ks listnatých)
 • Založení 2383 m3 travo-bylinných porostů
 • Obnovení 1722 m (3894 m2) polních cest
 • Předpokládané náklady 1,5 mil. Kč

 

Realizace

 • Provedení zakázky malého rozsahu a výběr zhotovitele - léto 2020
 • Přípravné práce: kácení a ošetření dřevin - podzim 2020
 • Obnova travnaté cesty: vytyčení cesty a její založení – jaro 2020
 • Výsadba stromů a založení travo-bylinné směsi – jaro 2020
 • Rozvojová péče o výsadby: provádění zálivky a ošetřování, udržitelnost minimálně 10 let

Cesta k plavební komoře 1Cesta k plavební komoře 2K lesuK motokrosuPísák - Polní cesta k ToniciPolní cestaSlepá polní cestaSituace

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Stav Bačovky

Monitoring vodní bilance

hydrometeorologický monitoring